Ankara Gelişim Tarama Testi (AGTE)

AGTE ile (0-6) Yaş bebek ve çocukların genel gelişimlerini değerlendirilir.

AGTE İle Ölçülen Gelişim Alanları

  • Dil-Bilişsel
  • İnce Motor
  • Kaba Motor
  • Sosyal Beceri-Özbakım

Testte 154 gelişimsel soru maddesi bulunur ve sorular anne/baba ya da çocuğu iyi tanıyan bakıcıya sorulur. Bireysel olarak uygulanır. Süreli değildir.