Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-18 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bir grup eğitim programıdır. Hem uygulayıcılar hem de danışanlar tarafından eğlenceli biçimde, çocukluk çağına uygun olarak elementlerle desteklenmiştir. Bu program, Almanya Bremen Üniversitesi’nde Nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir.Dikkatimi Topluyorum’un bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun SEÇİCİ DİKKAT, BÖLÜNMÜŞ DİKKAT, ODAKLANMA ve ZAMANLAMA işlevleri etkili biçimde iyileşme hedeflenir.

Programın Amaçları

Çocukların, dikkatlerini daha iyi toplamaları ve sürdürebilmeleri sağlanır.

  • Özdenetimin geliştirilmesi amaçlanarak kendi başlarına problemlerini çözmeleri hedeflenir.
  • Öfke kontrölü ve sorunlarının kendi başlarına çözmeleri hedeflenir.
  • Programın günlük hayatta da öğrencinin hayatına entegre etmesi ve benimsemesi beklenir.

Kimlere Uygulanır?

  • 7-18 yaş aralığındaki çocuklar
  • Sınav döneminde olup odaklanma ve seçici dikkatini arttırmak isteyen öğrenciler
  • Dikkat Eksikliği Hiperakivite Bozukluğu tanısı almış çocuklar
  • Genel olarak tanı almamış, daha iyi odaklanmayı hedefleyen çocuklar (Sınav Öncesi Destek)