Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Görsel-motor(devinimsel hareket) algılama; görsel uyaranın algılanmasını, görsel-motor koordinasyon ve algının motor işlevlerle ifade edilişini ölçen bireysel ve yüz yüze uygulanan testtir.Test çocuklarda organik bozukluk ve öğrenme güçlüklerinin tespiti için kullanılan bir testtir.Okul başarısı hakkında bize ipucu sağlamakla birlikte test 5-11 yaş aralığında ki çocuklara uygulanmaktadır.Çocuklarda büyüme ve olgunlaşma alanlarının takibi için test uygulanabilmektedir.