Burdon Dikkat Testi (10-20 Yaş)

Dikkat; Öğrenme ve davranışı kontrol edip izleyen zihinsel düzenleyicilerin merkezidir. DEHB; en belirgin özelliklerinden biriyse kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısalığıdır. Çocukluk çağının en sık görülen bozukluklarından olan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) akademik,sosyal ve psikiyatrik sorunlara yol açabilmekte,çocuğu olduğu kadar aileyi ve çevreyi de etkilemektedir.

Burdon Dikkat Testi; çocuğun dikkat gücünü ölçmek amacıyla 10-20 yaş arasındaki kişilere uygulanan bir testtir. Dikkat Eksikliği yaşayabileceği ile ilgili şüphe duyulan bireyleri belirlemek amacıyla gruba ya da bireysel olarak uygulanabilmektedir. Çocuğa bir sayfa üzerine karışık sırada dizilmiş harfler verilir. Yönergede verilen belli harflerin altının kalemle çizilmesi istenir.Danışanın yaptığı hata oranı kağıttaki çizilen çizgilerin geneline bakılarak değerlendirilir ve yorumlama yapılır.

Testin uygulanması sırasında ortaöğretim deki çocuklara 3, lise çağındaki çocuklara 2 dakika süre verilir.