Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık

Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık hizmeti büyüme sürecinde olan bireyin yaşadığı davranışsal, zihinsel, duygusal ve sosyal sorunlarına yönelik çalışmalar yapar. Erken çocukluk ve ergenlik dönemi bireyin kendini tanımaya çalıştığı süreçleri içermektedir. Bebeklikten çocukluğu geçiş ve çocukluktan ilk yetişkinlik sürecine geçişte fiziksel, zihinsel ve davranış olarak farklılarla birlikte bazı sorunlar teşkil etmektedir. Bu süreçte ebeveyn ile iş birliği yapmak oldukça önemlidir. Çocukların yaşadığı gelişimsel, zihinsel ve sosyal problemlerde destek olup ebeveynler ile ilişkilerinde rehberlik ederek çözüme bir bütün olarak ilerlemek gerekmektedir.Ergenlik dönemi birçok alanda değişimin olduğu geçmesi için zaman ihtiyaç duyulan komlike bir dönemdir.Dönemin gelişim özellikleri mutlaka bilinmeli ebeveynlere bu alanda danışmanlık verilmesi önem arz etmektedir.Dönemin özelliği olduğunu bilmemiz eveveyn olarak bizi daha iletişime açık ve psikolojik olarak sağlam kılacaktır.Dönemin başlıca toplumsal sorunu kabul edilen "sınav kaygısı" ise birçok çalışmalara konu olmuştur.

Hangi Durumlarda Destek Almalıyım?

 • Yas ve ebeveyn kaybı
 • Boşanma süreci
 • Tuvalet eğitimi ve alt ıslatma(enürezis)
 • Kardeş kıskançlığı
 • Çocuklarda Davranış ve Uyum Problemleri: (Alt ıslatma, Tırnak Yeme, Parmak emme, Özgüven eksikliği, Dışkı kaçırma, Kaygı ve korkular, Uyku ve Yeme Problemleri, İçe kapanıklık, Öfke kontrol problemi, Şiddet ve saldırganlık, Yalan söyleme, Tikler, Tuvalet eğitimi, Saç koparma, , Seçici konuşmazlık, Çekingenlik ve utangaçlık, Kurallara Karşı Gelme, Kimlik gelişimiyle ilgili sorunlar, Depresyon, Takıntılar, Fobiler, Sosyal Fobi, Panik Bozukluk, Boşanmaya Hazırlık ve Uyum, Evlat edinme süreci, Ailede ölüm ve yas, Travma,
 • Okul ve Öğrenme Sorunları: (Öğrenme güçlüğü, Okula hazırlık ve uyum süreci, Akademik başarısızlık, Ders çalışma güçlüğü, Dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik, Sınav ve performans kaygısı,
 • İnatçılık
 • Uyku Problemleri
 • Yeme Problemleri
 • Bağlanma ve benzeri durumlarda uzmana başvurabilirsiniz.
 • sınav kaygısı
 • dikka çalışmaları ve dikkat dağınıklığı
 • Atılganlık eğitimi ve Özgüven problemi
 • Zorbalık
 • Etkili iletişim