Projektif Bir Teknik Olarak Çocuklarda Resim Analizi

Bir çocuğun resmi, kendisini yakın çevresi içinde (aile, okul, akran vb) nasıl bir rol içinde gördüğüne, ilişkilerine ve benlik algısına önemli ölçüde ayna tutmaktadır. Çocukların resimleri aracılığıyla; umut, istek, kızgınlık, gerginlik, nefret, korku gibi farklı duygularını ve çatışmalarını kompozisyonlarında anlamak mümkündür. Resim Hem teşhis hem de tedavide kullanılan eğitsel bir araç’tır

"Çocuk gibi çizmem tüm ömrümü aldı." Picasso

Resim, çocukların kendilerini ifade edebildikleri en önemli yollardan birisidir. Bir çocuğun çizdiği resim onun iç dünyasını, olaylara yüklediği anlamları, psikolojik durumunu ve kişilerarası ilişkilerini gözler önüne sermektedir. Resimler; kişilik, yakın çevre ve zekâ özelliklerine ilişkin bilgileri uzmanlara sunmaktadır. Bizler de bu ipuçlarından yola çıkarak çocuklarla sürece devam etmekteyiz.