Grupla Psikolojik Danışma

Psikolojik danışma grupları, üyelerini her yönüyle tarafsız olarak kabul eden grup lideri ve üyeler arasında terapötik bir ilişki oluşturan,üyerin birbirlerine de yardım etmesi için bir ortam yaratan ve bu durumu destekleyen,üyeleri sürece katmak için grubun gücünden yararlanılan ve farklı yaşantıları da gözlemlediği için bireyde yalnız olunmadığı hissi uyandıran bir uygulamadır.Hem bireyin hem de grubun sürekli gelişiminin lider tarafından izlenmesi ve bunun etkili biçimde kullanılması için gerekli kaynakları yaratan uygulamalardır. Yardım alan ve desteklenen bireylerin gelişmesi ve değişim için gerekli adımları atabilmesi konusunda olumlu bir bakış açısı ve inanç vardır. Grubun iyileştirici özelliğinden faydalanılan grupla psikolojik danışmada özellikle ortak paydada buluşan bireylerle yapılmaktadır.Örneğin yas yaşayanlar, bağımlılık alanında terapi alanlar,atılganlık ve sınav kaygısı gibi ortak alanlarda terapi alan bireylerin grubun iyileştiriciliğinden faydalanmaları ve yalnız olmadıklarını hissetmeleri için etkili bir yöntemdir.

Psikolojik yardım gruplarının odak noktası, kişinin kendi farkındalığı ve başkaları ile ilgili olan farkındalığının artmasına, yaşamında gerçekleştirmek istediği değişiklikleri daha iyi anlamasına yardımcı olmak ve kişiye bu değişiklikleri yapabilmesinde destek olacak yeni beceriler ve kaynaklar kazandırmaktır. Yalom (1995) ’a göre gruplara katılan danışanların ortak özelliği, kendilerini yeterli derecede değerli bulmamaları ve yaşamlarında olumlu kişiler arası ilişkiler kurma ve devam ettirme konusunda güçlük çekmeleridir.

Grupla psikolojik danışma alanında uzman psikolojik danışman tarafından uygun bir ortamda ortalama 60-90 dakikalık süre içerisinde gerçkleşmektedir.Grup gizliliği,etik davranışlar ve grup kuralları ilk oturumda belirlenir.

Atılganlık-iletişim grup çalışmaları

İletişim kurmakta zorluk çeken bireylerin kendini ifade etmede sorunlar yaşayan danışanlarımıza açık olan bir grup çalışmasıdır. Etkili ve doğru iletişim tekniklerinin öğretildiği, pratik uygulamalarla zenginleştirilmiş bir programdır.Bireyin yeni girdiği ortamda kendini ifade etmsi,hayır diyebilme becerisi geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Sınav Kaygısı Eğitimi Çalışmaları

Çoğu öğrencinin başarısını olumsuz etkileyen sınav kaygısını azaltmaya yönelik bir çalışmadır. Sınav kaygısının nedenlerini sorgulayan, verdiğimiz psikolojik ve fizyolojik tepkileri ve bu durumlarla nasıl başa çıkacağımızı gösteren, gevşeme ve nefes egzersizlerinin de öğretildiği grup eğitimidir.

Danışmanlık Merkezimizde uygulanan gruplar aşağıda paylaşılmıştır.

“-Hayır deme becerisi- geliştirmek için”, grupla psikolojik danışma

“-Sınav kaygısı ve hayatımızdaki yeri” grupla psikolojik danışma

“-Öz şefkat geliştirme”, grupla psikolojik danışma

Bu zamana kadar yapılan gruplar olmakla birlikte ihtiyaç doğrultusunda yeni gruplar açılmaktadır.