Masal Terapisi

"Masal dinlememiş çocuklar büyüyünce kendi resmini bile cetvelle çizer." Cemal Süreyya

Bilişsel Davranışçı Modele göre duygularımız ve davranışlarımız, yaşadığımız olaylara ilişkin algılarımızın bir sonucudur. Başka bir deyişle bir olaya karşı verdiğimiz tepkiye neden olan şey yaşadığımız olay değil, o olayın zihnimizde oluşturduğu anlamdır. Masal ve öğrenme arasında karşılıklı bir ilişki vardır.

Bilişsel davranışçı masal terapisi, bilişsel ve davranışçı müdahale tekniklerini masalterapisinin içinde birleştirir. Masal aktiviteleri yanında sözel ve sözel olmayan ögeler seanslarda kullanılır. Bilişsel ve davranışçı teknikler terapinin önemli ögeleri olmakla birlikte bilişsel davranışçı masal terapisi bu özel tekniklerin toplamından daha fazladır. Masalda kurallar askıya alınır, böylece otorite figürlerinin yokluğu ile çatışmaların çözümü, saldırganlık ve dışarı tarafından kabul görmeyen bazı duyguların serbest kalmasına izin verilir. Bu durum bilişsel çarpıtmaların daha rahat ortaya çıkmasına izin verir. Bilişsel Davranışçı masal terapisi, çocuğun tedavi sürecine aktif katılımını ve çocuğun katılımıyla kontrol, uzmanlaşma, sorumluluk konularını işleyerek davranış değiştirme üzerine odaklanır. Bilişsel aktivitelere çocuğun katılması, değişimde aktif rol almasını sağlar.

Masal terapisi ile masalların bize açtığı yeni bir kapıdan girip oraya doğru yol alırken çocukların iç dünyasına ilelerken bir çok alanda bize sağaltım sağlamaktadır.Bu alanlar çocuklarda sık rastlanan:yas, tuvalet problemleri,ayrılık anksiyetesi, çocukluk çağı korkuları,okul çağı problemleri,ebeveyn ayrılığı gibi konularda çocukların somut bir şekilde duygularını ifade edebilecekleri bir alanı barındırmaktadır.

"Önemli olan başınıza ne geldiği değil, ona ne tepki verdiğinizdir." Epiktetos