Mentörlük Çalışmaları

Mentörlük: Daha deneyimli kişinin (mentör) daha az deneyimli kişiye (menti) önemli bir yaşam hedefine ulaşması için yardımcı olmayı içeren, güven ve öğrenme isteğine dayandırılarak; özenle planlanıp, yürütülen süreçtir.

Mentör: Öğrenenin (menti) ile görüşmenin sınırlılıklarını bilmek, görev ve sorumlulukları etik ilkeler dâhilinde gerçekleştirmek, ulaşılabilir olmak, mentiye geri bildirim vermek, mentinin beceri geliştirmesine fırsatlar sunmak gibi sorumlulukları olan deneyimli kişidir.

Menti: Mentörlük programındaki öğrencidir.

Mentör teriminin kökeni antik Yunan’a dayanmaktadır. Ithaca kralı olan Odysseus Truva savaşına giderken oğlu Telemachus’u eğitimi ve yetiştirilmesiyle ilgilenmesi için en güvendiği arkadaşı Mentor’a emanet eder. Mentor Telemachus’u her yönden eğiterek yetişmesini sağlar. Mentör terimi o günden bugüne sabırlı ve deneyimli bir danışmanın kendisinden daha az deneyimli genç meslektaşına rehberlik etmesi anlamını taşımaktadır İngilizceye ve daha pek çok lisana bu hikâyeden miras kalan mentor kelimesi mitolojiden gelen pek çok isim gibi orijinalini korur ve o dile tercüme edilmeden yerleşir. Mentor, öğrenme sürecinde olan ve kendine göre daha genç birinin olgunlaşma sürecine ve gelişimine destek veren değerli bir arkadaş için kullanılmaktadır. Yani ne bir ebeveyn, ne bir öğretmendir, sadece birinin olgunlaşma ve öğrenme yolunda uzun, zor serüveninde bilgelik ve tecrübelerini paylaşan bir dosttur. Eğitim alanında ise mentör terimi; işe yeni başlayan meslektaşının daha iyi bir öğretmen olması için yardım eden, onu destekleyen, cesaretlendiren daha deneyimli bir öğretmeni işaret etmektedir. Kişi başka bir insanın gelişimi için zaman ve enerji harcar. Görüldüğü gibi mentör olacak kişinin çevresinde beğenilen, danışılan, eğiteceğe kişilere yeni ufuklar ve beceriler kazandırarak gelişmesine sağlayabilecek kişiler olması gerekmektedir. Piramitte görüldüğü üzere mentörlük ilişkisinin başlangıç düzeyinde psikolojik gelişim yer almıştır. Bu safha mentörlük hizmeti alan ve veren arasında bir tanıma süresini de kapsar. Taraflar birbirlerini tanıyıp etkili bir iletişim sürecine girdiklerinde mesleki gelişim ve kariyer gelişimlerinde de olumlu sonuçlar gelecektir. Burada dikkat çeken başka bir durum ise mentörluk sürecinin kişinin bireysel, mesleki ve kariyer gelişimlerini birlikte geliştirmeyi amaçlayan yapısıdır.

Mentörlük Sisteminin Amacı Nedir?

Bu sistem ile öğrencinin;

 • Öğrencinin psikolojik danışmanı ile sürekli iletişim kurması,
 • Gelişimini belirli aralıklarla psikolojik danışman ile birlikte değerlendirmesi ve öğrencinin takip edildiğini bilmesi,
 • Akademik ve sosyal alanda daha etkin olabilmesi,
 • Kişisel planlama ve değerlendirme becerisi geliştirmesi,
 • Gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi,
 • Dikkatini geliştirmesi,
 • Çalışma alışkanlıklarını kendi kişisel özelliklerine göre düzenlemeyi öğrenmesi-öz denetim becerisi geliştirme.
 • Test tekniklerini öğrenmesi,
 • Motivasyonunun arttırılması,
 • Başarısının sorumluluğunu alması,
 • Akademik başarısının yükseltilmesi,
 • Öğrenci ve ailesi arasında iletişim ve koordinasyonun arttırılması amaçlanmaktadır.

Mentörlük Sisteminin Takip Ettiği Konular Nelerdir?

Öğrencilerinin gelişimlerini takip edebilmek için;

 • Öğrencinin deneme sınavı sonuçlarını değerlendirir,
 • Öğrenci ile iki haftalık veya aylık amaçlar belirler,
 • Öğrencide öz denetim becerisi geliştirmesi amaçlanarak yapılan çalışmaların sadece belirli bir dönemi kapsamayarak bu durumun hayat becerisi haline getirmesini sağlayarak akademik kariyerinde başarısını kalıcı hale getirmek amaçlanmıştır.