Oyun Terapisi

Oyun çocuğun deneyim elde ederek kendi kendine öğrenmesini sağlayan, eğlenmek amacıyla ve içsel olarak güdülenen, kurallı ya da kuralsız olarak gerçekleştirilen, fiziksel, bilişsel, dilsel, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan, mutluluk, coşku, heyecan, merak duygularını da içinde barındıran davranışlardan oluşan bir etkinliktir.

 • Oyun çocuklar için bir iletişim aracıdır.Çocuğun kendini ifade etmesidir.
 • Çocuklar için oyun yaşadığı hayatın kendiliğinden dışavurumudur.
 • Yetişkinler konuşur, çocuklar oynar.

Oyun yolu ile çocuk, kendi duygularının farkına varmayı, empati kurmayı, duygularını kontrol etmeyi, başka insanlarla etkileşim halinde olmayı, kurallara uymayı ve bazı arzularını bastırmayı öğrenir.

Oyunun 3 Temel Amacı

 • İnce ve kaba motor becerilerin gelişimini desteklemek
 • Bilişsel becerilerini destek sağlayarak dil ve yaratıcılık alanlarında geliştirmek
 • Çocuğun duygularını ifade edebileceği kabul gördüğü bir alan yaratarak duygusal çatışmalarını ifade etmesini sağlamak.

Çocuklar oyuncaklar ile denemeler yaparak gerçek hayatta karşılaştığı/karşılaşacağı şeyleri prova eder.

Oyun Terapisi Kimlere Uygulanabilir?

Oyun terapisi 3-11 yaş arası çocuklara uygundur.

 • Boşanmış ailelerin çocuklarına,
 • Evlat edinilmiş veya terkedilmiş çocuklara,
 • Aile içi şiddet gören çocuklara,
 • Okulda zorbalık gören veya zorbalık yapan çocuklara,
 • Kaygı, korku yada fobileri olan çocuklara,
 • Uyku bozukluğu veya kabusları olan çocuklara,
 • Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklara,
 • Travmatik yaşam olayları ve kriz yaşayan çocuklara (doğal afetler vb.)
 • Ailede kayıp ve yas olan çocuklara,
 • Duygusal, fiziksel ve cinsel tacize uğramış çocuklara,
 • Konuşma bozukluğu olan çocuklarla (kekemelik, tekrarlayıcı dil, bebek konuşması)
 • Hiperaktivite ve Dikkat eksikliği tanısı almış çocuklara,
 • Arkadaş edinmede güçlük çeken çocuklara,
 • Ders çalışma ve okuma problemi olan (akademik) çocuklara,
 • İçe çekilmiş ve sürekli mutsuz olan çocuklara,
 • Davranış bozukluğu sergileyen çocuklara oyun terapisi uygulanabilmektedir.
 • Terapi her çocukta bireysel farklılık gösterir ve bir çocuğun oyun terapisinden yarar sağlayabilmesi için her hafta ya da iki haftada bir gelmesi tercih edilir.
 • Seanslar yaklaşık 50 Dakika sürmektedir.