Peabody Resim Kelime Testi

Kelime bilgisinin gelişimi, kelime dağarcığı, alıcı dil gelişimi ölçülür. Performansa dayalı bireysel uygulanan bir testtir.Test 3-12 aralığı çocuklara uygulanır.Resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlar.