Sınav Takip Sistemi

Her yaş grubunda ve eğitim kademesinde yapılan sınavlar belli bir amaca hitap etmelidir. İyi bir sınav analizi ders çalışma programı ve bireysel danışmanlıkta en önemli adımı oluşturmaktadır. Konuyu çok iyi bilmek sizi her zaman üst sıraya götürmezken sınava dayalı bir eğitim sisteminde yapılan sınav analizleriyle sınav amacına daha iyi hizmet etmektedir.

Merkezimizde verilen mentörlük hizmetiyle eş güdümlü olarak yapılan sınav takip sistemi özellikle bireysel ders çalışma programının temel kaynağını oluşturmaktadır.Öğrencilerin sınavı takip edilerek yanlışları,nedenleri ve sınav süreçleri analiz edilmektedir.Yapılan yanlışların bilgi eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirlenerek eksik konular belirlenir.Sınav esnasında sürenin kontrolü,odaklanma ve kaygı düzeyi saptanarak bireysel çalışmaları bu ölçüde takip edilmekt.edir.