Tematik Algı Testi (TAT)

Tematik Algı Testi, 30 resim ve 1 boş karttan oluşan yapılandırılmamış ve kişiliği ölçmeye yarayan projektif bir testtir. BYapılan testte kişiliğin baskın ve zayıf yönleri, kişilik çatışmaları, baskın dürtülerimiz, ilgi alanları ve güdüler gibi bilinçaltında yatan dinamiklerinin öğrenilmesi için amaçlanmış projektif bir testtir.Test 14-40 yaş arası bireylerde bireysel olarak uygulanmaktadır.